Improvisaation opit avuksi organisaatioviestintään

Bookmark and Share

Posted: Joulukuu 2nd, 2010 | Filed under: markkinointi & mainonta | Tags: , , , , |

Milloin viimeksi osallistuit markkinoinnin tai viestinnän palaveriin, jossa puhuttiin improvisaatiosta? Ei siis inspiraatiosta tai innovatiivisuudesta, vaan improvisaatiosta. Itse toivon pääseväni puhumaan siitä jatkossa huomattavasti useammin kuin aiemmin. Uskon nimittäin, että tuo perinteisesti teatteriin tai musiikkiin liitetty termi nousee tulevaisuudessa esille myös brändinrakentamisen ja profiloinnin yhteydessä.

Sosiaalinen media pakottaa organisaatiot ja brändit entistä aktiivisempaan vuorovaikutukseen kohderyhmien kanssa, eikä spontaaneihin keskusteluihin voi valmistautua harkittujen käsikirjoitusten avulla. Viimeisteltyjen ja hiottujen viestien tehokkaan välittämisen sijaan ratkaisevan tärkeäksi nousee viestijän kyky löytää relevantit vaikuttajaryhmät ja nopeus voittaa näiden ryhmien enemmistö puolelleen. Nopeuden edellytys vaatiikin viestijältä improvisoinnillista lahjakkuutta, koska keskusteluihin ja tapahtumiin on uskallettava heittäytyä heti, eikä vasta analyysien jälkeen.

Mark Linder esitti 16.9.2010 järjestetyssä Divian seminaarissa oman näkemyksensä internetmarkkinoinnista ja sosiaaliseen mediaan osallistumisesta yhdenlaisena sodankäynnin muotona. Esitys oli vaikuttavan johdonmukainen ja painotti perinteisten markkinointiviestinnän oppien sijaan sekä sosiologisen että psykologisen tiedon tärkeyttä verkkostrategioiden rakentamisessa. Linderin mukaan verkossa ei pärjää se, joka huutaa kovimmin, vaan se joka parhaiten ymmärtää verkon perustavanlaatuisesti sosiaalisen olemuksen.

Sosiaalipsykologina vertaan itse Internetissä tapahtuvaa viestintää improvisaationäytelmään. Ajatukseni mukailee pitkälti Linderin näkemyksiä, mutta näytelmä on metaforana rauhanomaisempi ja useimmille myös tutumpi kuin sota.

Improvisaationäytelmässä internet on kuin valtava näyttämö, jonka eri puolilla tapahtuu jatkuvasti jotain. Ihmiset ja organisaatiot voivat valita vain katsella jotain osanäytelmää kerrallaan - tai halutessaan hypätä lavalle mukaankin. Lavalle astuminen aiheuttaa kuitenkin reaktion lähiympäristössä, eikä kokonaistilanne ole enää sama kuin hetkeä aiemmin. Lavalle mukaan astuneen on pysyttävä valppaana jatkuvasti. On seurattava muiden esiintyjien ja yleisön tarjoamia vihjeitä, on pystyttävä pitämään kiinni omasta roolista ja pyrittävä hurmaamaan puolelleen sekä muut näyttelijät että suuri yleisö.

Perinteisesti spontaani viestintä on ollut lähes pelkästään organisaatioiden avainhenkilöiden käsissä. Heille on järjestetty mediavalmennuksia ja  esiintymiskoulutuksia, jotta toivotut viestit välittyisivät selkeinä yllättävissäkin tilanteissa. Sosiaalisen median aikakaudella osallistuminen erilaisiin spontaaneihin ja julkisiin keskusteluun ei kuitenkaan ole enää vain yritysjohdon tai konsulttien käsissä. 2010-luvulla eletään maailmassa, jossa jokainen yrityksen työntekijä välittää edustamansa työnantajan kuvaa paljon voimakkaammin kuin ennen - eikä kyse ole vain yksittäisistä työntekijöistä, sillä pelkästään Facebookissa on mukana jo yli 1,8 miljoonaa suomalaista.

Näytös on alkanut ja juonen kulkuun voi vaikuttaa vain osallistumalla. Miten teidän yrityksenne näyttäytyy lavalla? Joko teillä on keskusteltu pelisäännöistä, brändifiiliksestä ja improvisaatioviestinnästä?  Sparraamme mielellämme tästäkin aiheesta…

// uusin staartilainen - Mari Kiuru


One Comment on “Improvisaation opit avuksi organisaatioviestintään”

  1. 1: Nora Elers said at 09:26 on Joulukuu 10th, 2010:

    Olet Mari oikeassa: improvisaatio on keskeinen elementti, erityisesti vaikuttajaviestinnässä. Mutta onko sittenkään mikään muuttunut sosiaalisen median myötä, jos asiaa tarkastelee puhtaan vuorovaikutuksen näkökulmasta? Improvisaatiota viestintä on mielestäni aina heti siinä vaiheessa, kun virallinen tiedote on luettu ja ääneen toistettu. Sen jälkeen menestyvät ne, jotka tuntevat asiansa ja osaavat sen tilanteen vaatimalla tavalla ja kanssaihmisten reaktiot huomioiden esittää.

    On mielestäni älykäs ajatus tuoda improvisaatio viestintätoimiston koulutus- ja konsultointipakettiin. Enemmänkin tätä!


Leave a Reply

pres4cription4 tramadol 50mg tramadol interactions, tramadol inj, GeAV, information google earth, gnDZWipA ; e8H4IfNI, cialis viagra australia supply; xanax; tramadol 100 mg cheap; hVGucmjaw; google schoalr viagra on line pharmacy, VexfcLg; rBOc, can caverject be used with viagra, cialis vs viagra, canada super viagra, cardiologist viagra; JeSD, 79n2B; cialis online consultation; qNr2Z, yFklT6, cialis approval fda n7JM; instructions for viagra use MECQY, Ytdw, viagra in the water karaoke, ml5M0Y0