Haja-ajatuksia asiakkaan ja mainostoimiston yhteistyöstä

Bookmark and Share

Posted: Kesäkuu 26th, 2012 | Filed under: Ei luokiteltu, markkinointi & mainonta | Tags: , , |

Laita siihen joku kiva kuva ja napakka myyvä teksti”…näin kiteytyy tyypillinen pk-yrityksen veret seisauttava brief, jonka jälkeen prosessi jatkuu perinteisellä kuuropiilolla. Mainostoimisto koettaa arvata mitä asiakas haluaa ja presentoi arvauksensa sitten parin viikon päästä. Minkäänlaista vuorovaikutusta ei tuon parin viikon aikana toimiston ja asiakkaan välillä tapahdu. Presentaatiossa asiakas pohtii, että mitähän se toimisto on oikein ajatellut ja miksi, ja sitten kiteyttää kommenttinsa toteamalla, ettei pidä punaisesta väristä. Väri vaihdetaan siniseksi ja taas siirtyy yksi mainossuorite mediaan.

No, eihän se nyt noin todellakaan aina mene, asiakkaat ovat nykyään oleellisesti ammattitaitoisempia. Piti vaan aloittaa kirjoitus provosoivasti, jotta joku muukin kuin staartilaiset (ja hekin säälistä) sen lukisivat.

Kun runsaan kymmenen vuoden aktiivisen mainostoimistouran jälkeen olen ollut pari vuotta asiakkaan puolella, niin ajatukset noiden toimijoiden yhteistyöstä saavat vähän laajemman perspektiivin. Mieleen kiteytyy ainakin muutamia asioita, joita asiakkaan olisi syytä mainostoimistoa valitessaan ja sen kanssa työskennellessään ottaa huomioon:

1. Kuka tarvitsee mainostoimistoa?

Markkinointiviestintää ja siihen liittyen mainostoimistoa tarvitsevat jokseenkin kaikki yritykset. Tilanne on sama yrityksen koosta riippumatta, markkinointiviestinnän tehtävänähän on edistää myyntiä ja se on puolestaan yritystoiminnan elinehto. Toimiston käytön laajuus ja syvyys riippuu asiakkaan omista resursseista ja osaamisesta.

2. Millaisen toimiston asiakas tarvitsee?

Toimiston valinnassa on tärkeintä, että sen osaaminen vastaa asiakkaan tarpeita ja että toimistolla on vilpitön halu ja parhaimmillaan innostunut palo työskennellä asiakkaan ja sen tuotteiden/palveluiden parissa. Jos toimistolla on kokemusta vastaavan tyyppisistä asiakkuuksista, on se aina plussaa. On syytä muista myös se, että yhteistyö on todellisuudessa aina vuorovaikutusta ihmisten, ei yritysten välillä. Joku viisas markkinointijohtaja joskus totesi, että kannattaa miettiä onko juuri tämä se tiimi, jonka kanssa selvitään siitäkin, kun kaikki meni pieleen. Onnistumisen riemu kun on helppoa jakaa ihan kenen kanssa vaan.

3. Yhteistyössä myös asiakkaan pitää tehdä töitä!

Mainostoimisto voi onnistua työssään vain silloin, kun se tietää minkä ongelman/haasteen ratkaisemista siltä odotetaan. Vasta asiakkaan tekemä kunnollinen, harkittu ja perusteellinen brief antaa täydet valtuudet edellyttää toimistolta innovatiivisia ja tuloksellisia ehdotuksia.

Jo yhteistyön alussa asiakasyrityksen tulee osata kuvata riittävän selkeästi ja kattavasti omien asiakkaidensa tarpeet ja arvostukset. Pitää myös hallita omien tuotteiden ja palveluiden oikeat, todelliset vetovoimatekijät.

4. Tyypillisimmät väärinymmärrykset

Kaikissa suhteissa syntyy aina jossain vaiheessa näkemyseroja. Niihin johtavat syyt ovat moninaiset. Toimiston puolella haasteena usein on asiakkaan todellisten tarpeiden ja toisaalta hänen työnsä arjen ymmärtäminen, ja tuon ymmärryksen tuoman tiedon soveltaminen.

Yksi asiakkaita ajoittain ahdistava asia on mainostoimiston laskutus. Yhteistyössä lähtökohtana pitää kuitenkin olla se, että työmies on palkkansa ansainnut. Ja yhteistyöstä voidaan puhua vasta sitten, kun molemmat osapuolet siitä hyötyvät.

Tuon listan lisäksi mainostoimiston asiakkaan on muistettava myös se, että vastuuta yrityksen liiketoiminnallisesta menestyksestä ei voi delegoida yhteistyökumppanille. Asiakas itse tekee viime kädessä aina päätökset niin markkinointiviestinnän sisällön ja panostusten osalta. Ja myös kantaa vastuunsa niistä päätöksistä!

//Olli

Olli Kivelä toimii Staart Oy:n hallituksen advisorina. Päivätyökseen hän toimii Tacticin markkinointijohtajana, jossa hänen vastuullaan on yrityksen markkinointi ja tuotekehitys.Leave a Reply

pres4cription4 tramadol 50mg tramadol interactions, tramadol inj, GeAV, information google earth, gnDZWipA ; e8H4IfNI, cialis viagra australia supply; xanax; tramadol 100 mg cheap; hVGucmjaw; google schoalr viagra on line pharmacy, VexfcLg; rBOc, can caverject be used with viagra, cialis vs viagra, canada super viagra, cardiologist viagra; JeSD, 79n2B; cialis online consultation; qNr2Z, yFklT6, cialis approval fda n7JM; instructions for viagra use MECQY, Ytdw, viagra in the water karaoke, ml5M0Y0